.
LI can cook
【甜 蜜*麥】豆腐芝士夾心
生命麵包(蜜糖雞蛋)
材料︰
蜜糖雞蛋生命麵包
方麥包
芝士
豆腐
雞蛋
做法:
1.首先將豆腐和雞蛋略煎,煎好豆腐,雞蛋切成長方形﹔另外蜜糖雞蛋生命麵包,方麥包和芝士切成長方形
2.將1.所有長條食品一層疊一層,完成 :)
**豆腐的清淡加上芝士些少咸味,別有一番風味**
.